Det situationsanpassade ledarskapet : En studie av det situationsanpassade ledarskapet hos första linjens operativa ledare

Denna studie av första linjens situationsanpassade ledarskap uppvisar mångalikheter mellan respondenternas beslutsfattande, nivå av anpassningsbarhet ocheffektivitetsvärdering uppmätta efter Hershey och Blanchards ledarskapsmodell(SLT-Modellen) trots deras vitt skilda verksamhetsområden med första l...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Eggeling, Max
Format: Others
Language:Swedish
Published: Linnéuniversitetet, Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE) 2021
Subjects:
SLT
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-100752